CÂY DÂY CAO SU
CÂY DÂY CAO SU
Tên gọi khác : Dây ve áo - dây răng bừa hồng
Tên khoa học: Pottsia laxiflora -
Họ : Trúc đào - Apocynaceae.

Cây Thuốc Khác

Công ty cổ phần Bảo tồn cây thuốc nam & Trồng cây gỗ quý Việt Nam
Địa chỉ: Thôn Hợp Nhất, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội
Điện thoại: 090.395.8888
Email: VuonThuocTanVien@gmail.com