Lưu ý: Các tư liệu trong thư viện nhằm mục đích nghiên cứu và tìm hiểu. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng tư liệu để in lậu.

01. CẨM NANG CHUYỂN ĐỔI SỐ ==> Tải file
02. GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG VIỆT NAM BẢN SẮC & HỘI NHẬP ==> Tải file
 
Công ty cổ phần Bảo tồn cây thuốc nam & Trồng cây gỗ quý Việt Nam
Mã số thuế: 0109864262 - Ngày cấp: 21/12/2021
Địa chỉ: Thôn Hợp Nhất, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội
Điện thoại: 090.395.8888 (Tiến sỹ Lê Hồng Thăng) - Email: VuonThuocTanVien@gmail.com
Stk: 0988552960 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)