CÔNG TY CP BẢO TỒN CÂY THUỐC NAM & TRỒNG CÂY GỖ QUÝ VIỆT NAM

Công ty cổ phần Bảo tồn cây thuốc nam & Trồng cây gỗ quý Việt Nam là doanh nghiệp xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm:

- Trồng các loại cây dược liệu để bảo tồn; Nghiên cứu khoa học phục vụ việc bảo tồn, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân;
- Trồng các loại cây gỗ quý.


Theo Điều 10 luật doanh nghiệp năm 2020, Doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp, có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng; sử dụng 100% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

Doanh nghiệp xã hội không vì mục tiêu lợi nhuận do các nhà hoạt động xã hội sáng lập với sứ mệnh xã hội được công bố rõ ràng, xác định rõ sự kết hợp bền vững giữa sứ mệnh xã hội với mục tiêu kinh tế, trong đó mục tiêu kinh tế là phương tiện để đạt mục tiêu tối cao là phát triển xã hội; lợi nhuận thu được để sử dụng tái đầu tư hoặc mở rộng tác động xã hội của doanh nghiệp.

Theo Điều 4 Nghị định số: 47/2021/NĐ-CP, Doanh nghiệp xã hội được tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài; nhận tài trợ bằng tài sản, tài chính và hỗ trợ kỹ thuật từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.

Công ty cổ phần Bảo tồn cây thuốc nam & Trồng cây gỗ quý Việt Nam đặt tại Suối Cái, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội; nơi đây có hệ sinh thái tự nhiên đa dạng, khí hậu thuận lợi cho việc trồng, bảo tồn các loài cây dược liệu và cây gỗ quý; được nhân dân cả nước biết đến là vùng đất thờ Đức thánh Tản Viên, vị thánh hàng đệ nhất trong Tứ Bất tử của Việt Nam.

Công ty cổ phần Bảo tồn cây thuốc nam & Trồng cây gỗ quý Việt Nam ra đời bằng tâm huyết của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp; sự đóng góp và hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Vườn Quốc gia Ba Vì, Viện Dược liệu Trung ương, Trường Đại học Lâm nghiệp, Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp ngành y dược, Hội Đông y thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội và các Sở Công Thương khắp cả nước.
 

Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh: Công ty cổ phần Bảo tồn cây thuốc nam & Trồng cây gỗ quý Việt Nam tiếp nhận, trồng, chăm sóc, bảo tồn và nghiên cứu khoa học các loài cây dược liệu các loài cây gỗ quý của cả nước và trên thế giới nhằm mục đích mang những tinh hoa y dược và sinh thái đến cộng đồng.

Tầm nhìn: Công ty cổ phần Bảo tồn cây thuốc nam & Trồng cây gỗ quý Việt Nam phát triển thành trung tâm bảo tồn lớn của quốc gia về dược liệu (trên 1000 loài dược liệu) và về gỗ quý (trên 100 loài gỗ quý); Là trung tâm nghiên cứu khoa học về cây dược liệu, cây gỗ quý, bài thuốc nam uy tín của cả nước và thế giới để các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp y dược, các doanh nghiệp y dược, các lương y, các nhà hảo tâm, và người dân trong và ngoài nước đến làm việc, học tập, tham quan.

Cổ Đông Công Ty

Cổ đông sáng lập:
Là các nhà hoạt động xã hội tích cực, các doanh nghiệp tham gia vận động để hình thành Công ty cổ phần Bảo tồn cây thuốc nam & Trồng cây gỗ quý Việt Nam. Cổ đông sáng lập được lưu danh trong suốt quá trình hoạt động của công ty. 

Cổ đông: Các cá nhân, doanh nghiệp tham gia góp vốn sau khi công ty được thành lập theo quy định pháp luật; Có đóng góp loài cây dược liệu, cây gỗ quý vào công ty không vì mục đích kinh doanh, sinh lời và bảo trợ liên tục cho một loài cây dược liệu, cây gỗ quý đó.

Các công trình nghiên cứu khoa học cây dược liệu theo quy chế này được hiểu là các công trình khoa học do các chuyên gia, các nhà khoa học nghiên cứu để tìm ra các đặc tính, các hoạt tính, thành phần hoá học của các cây dược liệu; việc kết hợp theo tỷ lệ nhất định các đặc tính, hoạt tính và các thành phần cây dược liệu đó nhằm tạo ra các bài thuốc chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho con người. Các công trình nghiên cứu khoa học phải đạt được sự công nhận theo quy định của Việt Nam và Quốc tế.

Quyền và trách nhiệm của các cổ đông

Quyền lợi    
- Được tham gia quản lý, vận hành công ty theo quy chế này và theo quy định của pháp luật.
- Được hưởng các quyền thăm quan, đưa khách đến thăm quan và giới thiệu về công ty.
- Được ghi danh trong sổ ghi danh, trên website của công ty; Được nhắc danh tại các hội nghị của công ty; Được ghi danh trên các giấy tờ văn bản của công ty và của nhà nước, quốc tế (nếu có).
- Thực hiện các hoạt động hữu ích nhằm trồng, chăm sóc, bảo tồn và nghiên cứu khoa học các loài cây dược liệu, cây gỗ quý theo quy chế của công ty.
- Được tham gia dự họp và biểu quyết tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và quy chế của công ty.

Trách nhiệm của cổ đông 
- Thực hiện theo đúng các quy định pháp luật về doanh nghiệp xã hội.
- Cổ đông có trách nhiệm tôn trọng và thực hiện quy chế này; trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.
- Cổ đông không được thu hồi, rút vốn trong mọi trường hợp; Cổ đông được chuyển nhượng cổ phần và các tài sản đã góp vào công ty.
Công ty cổ phần Bảo tồn cây thuốc nam & Trồng cây gỗ quý Việt Nam
Mã số thuế: 0109864262 - Ngày cấp: 21/12/2021
Địa chỉ: Thôn Hợp Nhất, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội
Điện thoại: 090.395.8888 (Tiến sỹ Lê Hồng Thăng) - Email: VuonThuocTanVien@gmail.com
Stk: 0988552960 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)