CÂY XƯƠNG SÔNG
CÂY XƯƠNG SÔNG

Tên gọi  khácrau húng ăn gỏi.
Tên khoa học: Blumea lanceolaria (Roxb)
Họ : Cúc Asteraceae.

Cây Thuốc Khác

Công ty cổ phần Bảo tồn cây thuốc nam & Trồng cây gỗ quý Việt Nam
Địa chỉ: Thôn Hợp Nhất, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội
Điện thoại: 090.395.8888
Email: VuonThuocTanVien@gmail.com