CÂY CÂU ĐẰNG
CÂY CÂU ĐẰNG
Tên gọi khác: Gai móc câu, thuần câu câu.
Tên khoa học: Uncaria sp. (Uncaria rhynchophylla)
Họ: Thiến thảo (Rubiaceae)

Cây Thuốc Khác

Công ty cổ phần Bảo tồn cây thuốc nam & Trồng cây gỗ quý Việt Nam
Địa chỉ: Thôn Hợp Nhất, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội
Điện thoại: 090.395.8888
Email: VuonThuocTanVien@gmail.com